Monir and Sherif Eissa's family. January 2nd, 2004, Cairo, Egypt.


 

Habiba Sherif Mohamad Lotfy Eissa. January 2nd, 2004, Cairo, Egypt.


 

Ahmed Sherif Mohamad Lotfy Eissa. January 2nd, 2004, Cairo, Egypt.


 

Habiba, Ahmed Sherif Mohamad Lotfy Eissa and their nanny. January 2nd, 2004, Cairo, Egypt.